Solveig Øi´s slektsoversikt


Startside Søk  
Skriv ut Legg til bokmerke


Notater


Treff 21 til 30 av 108

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»

 #   Notater   Linket til 
21 Axel Granholm var sivilingeniør og ansvarlig for å bygge Ofotbanen fra Kiruna til Narvik (Victoriahavn). Senere administrerte han byggingen av den svenske "Innlandsbanen". i 1915 ble han generaldirektør for Sveriges Jernveger (SJ) - i tillegg også professor ved den tekniske høgskolen i Stockholm. Axel - også nevnt med hedersnavnet "overrallaren" - ble en legende i svensk næringsliv. Han og Magda er begravd på rallarkirkegården i Tornehamn i Bjørkliden der bl.a. også "Svarta Bjørn" ligger. Granholm, Axel (I872)
 
22 Chr. A Sellæg var disriktstlege i Brønnøy. Sellæg, Christian Abel (I866)
 
23 Christoffer Andreas blir sogneprest i Lødingen. Han gifter seg med Arnoldus Schytte og Peders Rist Drejers søster Sara Susanne Bing Drejer. Om han skriver Olav Straume i Bø bygdebok:

" . . . var son til Søren Rasmussen Schjelderup, skipper og gjestgivar på Melbu. Christopher var bror til John Røst Schjelderup d.e. på Vinje. Etter at han i 4 år hadde vore personleg kapellan i Lødingen, vart han pastor i Bø, utnemd 28. desember 1798. Då embetet ved kgl. resk. I 1810 vart eige soknekall vart han sokneprest her til han 7. desember 1815 vart utnemd til sokneprest i Lødingen. Der døydde han i 1848. Gift med Sara Susanne Dreyer, dotter til prost Willatz Bing Dreyer, sokneprest i Hadsel.
Det fall på Schjelderup å vere prest i Bø under ei av dei verste tidende som folket her har gått igjennom, krigs- og nødåra 1807-1814. Det skal seiast til til ros og ære for han at han gjorde sitt beste for å hjelpe bygdefolket igjennom denne vanskelege tida. Han var heilt nede i Lofoten hos kjenningar og venner for å skaffe mat til bygda.
Det låg til ætta at han også var ein dyktig kar på sjøen, og støtt og stendig låg han ute med juksa og lina. Fekk han ikkje opp lina om lørdagen, for han ut og dro ho om søndagsmorgonen før han gjekk i kjerka. Seint en lørdagskveld han låg ute og juksa, kom ein ramn flygande over Vesterålsfjorden og slepte noko i hovudet på fiskaren, og så for han tilbake dit han kom frå. Men då rodde presten straks på land.
Han gjorde også det beste han kunne for skolen i denne trange tida. Ved år 1812 fekk han såleis bygd skolehus på Bøstrand."

Christoffer Andreas kom i 1815 til Lødingen og Vivian Fjordholm har i Gårds- og slektshistorien for Lødingen skrevet følgende:
"Født 11/1 1744, sønn av Søren Schjelderup, skipper og proprietær i hadsel, o.h. Sara Røst Grønbech. Student i Bergen 1790. Teologisk embedseksamen 1793. Personellkapellan hos sogneprest Jacob Parelius Schytte i Lødingen 1794. Residerende pastor i Bø 1798. Sogneprest i Bø 1810. Sogneprest i Lødingen 1815-1848. Døde 23/2 1848. Begravet ved Lødingen kirke, hvor en jernplate dekker hans grav. Gift 7/3 1800 med Sara Susanne Drejer, datter av sogneprest Drejer i Hadsel. Hun døde på reise til Bergen i mai 1836 og ble begravet på Hitra. Barn: Sønn som druknet under vinterfiske på Vestfjorden. Christopher Andreas. Sara. Anne Sofie, født 4/7 1811. Søren, født 1818. I alt 14 barn."

Christopher Andreas hadde eiendomsinteresser i gårder og gårdparter i Bø. 
Schjelderup, Christopher Andreas (I913)
 
24 Cristine Hansine giftet seg med Johan Rüsing 16 Okt 1858. Krog, Christine Hansine (I856)
 
25 Da foreldrene omkom var Nils bare ett år gammel. Han vokste for det meste opp hos mormoren på Ure. Ved folketellingen i 1860 for Buksnes er morfaren død og enken Oletha står oppført som handelsmanns og væreiers enke. Ellen er da 17 år. Onkelen Haagen Iversen står oppført som skipper. I folketellingen 1875 er mormoren Oletha forsatt i live og Nils oppført som hennes dattersønn. I dette året er onkelen Haagen oppført som handelsmann og væreier. I folketellingen for 1900 finner vi ingen av dem på Busknes.

Nils studerte ingeniørfag og ble senere byingeniør i Arendal. Det fortelles at han og kusinen Anne Sopie Lind hadde et livslangt kjæresteforhold. Nils ville gjerne gifte seg med henne, men hun var vankelmodig og kunne aldri bestemme seg. Til slutt emigrerte hun til Alaska og giftet seg med apotekeren William Britt - en tidligere huslærer på Kjøpsvik. 
Lind, Nils Heyerdahl (I789)
 
26 Datter av Peter Jakobsen i Halland. Ridder av Skjelm Hvites og Waldemar Seiers ‘tt. Petersdatter, NN (I352)
 
27 Den 14. april 1818 giftet Ane Martha seg igjen, denne gangen med den sytten år yngre Troels Krog Jøgensen Steen - "drengen på prestegården". Truls som han ble kalt, hadde fått navn etter fogdene Krog på Vinje. Eiler Hagerup Krog var fogd i Lofoten og Vesterålen etter sin halvbror Troels (Truls) som for øvrig var far til den første biskopen i Nordlandene - Mathias Bonsach Krog . Truls Steen var født på gården Steilo i Hadsel hvor faren var lensmann og er i en kilde oppgitt å ha vært betjent hos faren. I henhold til den muntlige familietradisjonen i Kjøpsvik var han imidlertid "gårdsdreng" på prestegården hos Arnoldus og Ane Martha og knapt atten år da presten døde.
Truls og Ane Martha giftet seg i 1818 og når Truls i kirkeboken på Bø ved flere anledninger er oppgitt å bo på Skagen (også kalt Sør-Vinje) så vet vi at denne gården opprinnelig var en del av fogdegården Vinje som hans slektning og navnebror Troels Krog i sin tid hadde kjøpt. Da Krog sluttet som fogd i 1787 gjorde han et makeskifte med Anna Elisabeth Klæboe - enke etter presten i Øksnes Jens Peter Drejer som døde i 1783. Hun overtok Vinje og han fikk Snarset - en gård som tidligere hadde tilhørt Krogfamilien på Vinje. Her ble han imidlertid ikke lenge før han i 1793 for sin helse og alderdoms skyld flyttet over fjorden til sin bror Eiler på Husby i Hadsel. Snarset ble for øvrig senere kjøpt av sognepresten i Lødingen - Christoffer Andreas Schjelderup som i 1819 er registrert som eier. Enkemadam Anna Elisabeth Klæboe slo seg nå til en tid med hus og handel på Svinøya ved Vinje og her satt hun godt i det. I januar 1792 giftet hun seg med gjestgiver og eiendomsbesitter Lorentz Sverderup fra Sund i Flakstad. Bryllup stod på Svinøya med "stor pomp og prakt". Hun slutter nå med handelen og flytter med barna til Sund i Lofoten. En brorsønn til Sverderup - Christen Ingebrigtsen Falk - får leie Vinje av henne og starter opp med jektebruk og handel der. Han er imidlertid uheldig. Ildebrann, jekteforlis og ikke minst nødsårene 1807-1814 gjør at det etter hvert går helt ut med ham. Han hadde pantsatt mye til Ane Marthas bror - den gamle sjøulken John Røst Sverderup som overtok det hele. John hadde nå blitt gift med Sara Susanne Bing Drejer - datteren til presten Jens Peter Drejer og Anna Elisabeth Klæboe. I 1919 og samme året som han ble gjestgiver og handelsmann på Vinje, kjøpte han gården Vinje med Svinøy og Kleppelva av sin svigermor. Sara Susanne var niese til Ane Marthas første mann Arnoldus og når broren John Røst nå hadde slått seg ned på Vinje var det ikke unaturlig at de nygifte slo seg til i trakten.
Truls er angitt som leilending på Søberg fra 1821 til 1831. I ministerialboken for Bø er det for 1831 imidlertid anført: "Fredagen den 7nde Januari omkom på Søen gift Mand Troels Steen af Skagen". Samtidig omkom Søren Schjelderop og Christoffer ?? Schjelderop?, begge fra Vinje. Søren og Christoffer som var i båten sammen med Truls var sønner til Ane Marthas bror Johan Røst Schjelderup - skipper og handelsmann på Vinje.
I skiftet etter Truls er han imidlertid igjen plassert på Søberg - også det på sydenden av Langøya, men en ?fjerdingsmil? nordvest for Vinje. Skiftet "efter hengagne inderste Truls Krogh Steen" på Søberg i Bø, Vesterålen, påbegynt 19. mai og avsluttet 12. jan. 1832. Boets gjeld 27-2-1+omk. Boets aktiva 8 daler 21 skilling." Uttrykket "inderste" betyr i denne sammenheng at han bodde med egen husholdning i leiet husvære eller grunn - såkalt leilending. Han døde bare 34 år gammel og i skiftet er det antydet at han ikke var velstående. En vet ikke årsaken til at det gikk økonomisk sett dårlig for ham. Bortsett fra arven han fikk etter sin far, fikk han med hustruen vel 600 rdlr, datterdelen etter skifte til faren Søren. Nå var det neppe noen tilfeldighet at Ane Martha og Truls hadde kommet til å bosette seg på Søberg. Gården var opprinnelig kirkegods under Vår Frues kirke i Trondheim og gårdpartene ble leid ut av kirkemyndighetene, men deler av Søberg og naboeiendommene Føre og Hesthagen tilhørte familien til Ane Marthas mor - Sara Røst Grønbech. I tillegg var Truls sin faster gift med Hans Enochsen Ringkjøb på Føre. Gjennom denne forbindelsen hadde Ane Marthe og Truls felles slektninger.
 
Steen, Truls Krog Jørgensen (I879)
 
28 Den nest yngste av barna - William Dahl Hals (1828-1905)- ble oppfostret hos Fredrik Grønbech på Stokmarknes - en fetter til Ane Martha, Williams mormor. Fredrik var gift med Petrikke Vilhelmine Moursund, men ekteskapet var barnløst. Han levde ennå i 1840, men må ha falt fra ikke lenge etter dette. Etter hans død satt enken igjen med handelsstedet så vel som gården og adoptivsønnen vokste opp i hennes hus. Han fikk god merkantil utdannelse i Bergen og da han kom hjem overtok han stedet som ved testamente ble hans eiendom. William arbeidet virksomheten godt opp - drev fiske med tre fembøringer og seilte til Bergen med jekta til begge stevner. Da han overtok gården var jordbruket ubetydelig, men han dyrket den opp til 130 mål innmark og en besetning på 20 kyr, 5 hester m.m. 1865 er William vel etablert på Stokmarknes som selveiende bonde og handelsmann - gift og ni barn i alderen ett til tolv år. Ti år senere er yrkesstatus: "Gaardeier, Kommissions-Handel, Jordbruk, Dampskibsexpeditør, Postaabner". I 1881 var William med på å stifte Vesterålens Dampskipsselskap som fikk sitt sete på Stokmarknes. Han var i årevis medlem av direksjonen, en tid som formann. Søskenbarnet hans - Gustav Jacob Dreier (se denne)- var hurtigrutelos i VDS før han flyttet til Bergen og ble los i Det Bergenske Dampskipsselskap. Et annet søskenbarn var Jacob Lind i Kjøpsvik og således var Thora Elise Lind tremenning til barna på Stokmarknes. William døde i 1905 og forretningen ble i 1903 overtatt av sønnene - firma Brødrene Hals. (Kilder: N A Ytreberg: Nordlandske Handelssteder, Trondheim 1941. Folketellingene 1865 og 1875.) Hals, William Dahl (I1109)
 
29 Det heter seg at Maren Maria var lite å se til. Da Lagerfeldt kom til Kjøpsvik skulle faren hennes ha lovet ham Hundholmen om han bare ville gifte seg med datteren. Så ble det og paret drev handel der til Oluf Lind overtok da paret var kommet til skjels år og alder. Lind, Maren Maria (I754)
 
30 Døpt i Evenes kirke, se faksimile av kirkeboken for 1879. Fadder var bl.a. onkelen - distrikstlege Christian A Sellæg.  Krog, Sara Susanne Bing (I873)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Neste»


Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Redigert av Helge Øi.