Tante Solveigs Slekstside
Genealogi for slektene Øi og Lind
Fornavn:  Etternavn: 
[Avansert søk]  [Etternavn]
Meny
Velkommen
Thora Elise Lind Øi
Thora Elise Lind Øi

Dette nettstedet inneholder en database med rundt 1250 personer i henholdsvis Øi- og Lindslekten. Det er også en del fotografier/bilder kyttet til personer/familier. (Et tilfeldig utvalg fra billedbasen vises til venstre i dette avsnittet hver gang du kommer inn på forsiden.)

Databasen er søkbar på flere måter. Det enkleste er å søke på navn. Oppe i høyre hjørne finnes to bokser hvor en kan søke på enten for- eller etternavn, eventuelt begge deler. Kvinner er som hovedregel ført opp med sine oprinnelige etternavn. Når en er kommet inn i databasen kan en "klikke" seg rundt på familiemedlemmer - eventuelt få fram oversikter over aner og etterkommere. (Innloggingsboksen til venstre ovenfor gjelder bare for webmaster.)

Grunnlaget for dette genealogiske arbeidet ble gjort av Solveig Øi (1915-2010). Hun var utdannet sykepleier og etter hvert også laboratorietekniker/medisinsk laboratorieingeniør og arbeidet det meste av sitt yrkesliv på Radiumhospitalets patologiske avdeling. Hun hadde et stort sinnelag for famile og venner - hadde sine forhold, men forble likevel enslig. Mye av sin fritid brukte hun på å samle opplysninger om sine aner på mors- og farsiden (Lind og Øi). I tillegg fulgte hun nøye med på alle slektens nytilkomne og begivenheter forøvrig. Hun var det bindeledd som holdt nieser, nevøer og deres barn og nærstående oppdatert på liv og levnet i familien. Til hennes 80-års jubileum i 1995 hadde webmaster digitalisert hennes håndskrevne registre og i tillegg forfattet en "krønike" over Øi-slekten. Opp gjennom årene er det blitt lagt til data og opplysninger i databasen og i 2010 ble "slektskrøniken" revidert og fornyet. Den finnes nå på dette nettstedet under [Media][Historier]. Der finner en i tillegg noen kapitler som forhåpentlig med tiden skal inngå i en oversikt over Lind-slekten. Et pågående prosjekt er å legge inn bilder/fotografier der slike er tilgjengelig. I tillegg vil det etter hvert bli lagt inn ytterligere data - særlig på Lind-siden fra 1800 og bakover.AktueltTa kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer til informasjonen på dette nettstedet, ta gjerne kontakt. Vi ser frem til å høre fra deg.

Siste Nytt

Vesterålsgrenen til familien Lind i Kjøpsvik (Juli 2015).

Første versjon av denne historien begynte med sjebnen til Anne Martha Scjelderup - Thora Elise Linds oldemor. Den er nå betydelig utvidet i såvel innhold som persongalleri. Den utgaven som er lagt inn nå er uferdig og mer kommer (forhåpentlig) senere.